Rreth nesh

GM Architecture është themeluar në vitin 2004 në Prishtinë. Për gati dy dekada është fokusuar në hartimin inovativ të arkitekturës dhe planifikimit urban. Portfolio e punës tonë përfshinë planifikim urban, dizajnim të hapësirave publike, integrim të strukturave të reja në ato ekzistuese, projektim të ndërtesave të destinimeve të ndryshme dhe enterier.

Të rejat

600+

Projekte të përfunduara

34,680+

Orë pune

Partnerët